top of page

Bezpieczny zadatek

w czasie epidemii

SKORZYSTAJ Z ELASTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ

  • Zmień termin rezerwacji w 2020 roku

  • Przenieś rezerwację na 2021 rok i otrzymaj
    BONUS o wartości 50% wpłaconego zadatku

  • Odwołaj rezerwację i otrzymaj pełny zwrot zadatku

Regulamin oferty specjalnej na okres epidemii COVID-19 dla rezerwacji, które zostały dokonane w 2020 roku

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Wszystkie rezerwacje dokonane w 2020 roku mogą być bezwarunkowo anulowane, przeniesione na inny termin w 2020 roku lub w 2021 roku, w terminie minimum 30 dni przed planowaną datą przybycia.

1.2. Wszystkie rezerwacje dokonane w 2020 roku mogą być anulowane, przeniesione na inny termin w 2020 roku lub w 2021 roku, bez zachowania terminu zgłoszenia na 30 dni przed planowaną datą przybycia, jeśli realizacja pobytu jest niemożliwa z powodu epidemii COVID-19. Jest to rozumiane jako sytuacja, w której Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zakaże wynajmu pokoi dla turystów w terminie, w którym miał odbyć się zarezerwowany pobyt. Decyzję odnośnie zmiany lub anulowania rezerwacji należy wówczas przekazać w ciągu 5 dni od wystąpienia komunikatu rządowego.

 

1.3. Zmianę terminu rezerwacji, anulowanie rezerwacji należy zgłosić poprzez e-mail.

1.4 Przeniesienie rezerwacji na inny termin zależne jest od dostępności miejsc.

 

 1.5. Przy anulowaniu rezerwacji zwrot zadatku następuje w ciągu 7 dni od otrzymania takiej dyspozycji. Jeśli zadatek ma być zwrócony na inne konto niż użyte przy wpłacie zadatku, należy podać właściwy numer konta.

2. Przeniesienie rezerwacji na 2021 rok

2.1. Przeniesienie rezerwacji z 2020 roku na 2021 rok powoduje naliczenie 50% bonusu do wartości wpłaconego zadatku. Wówczas zadatek do wykorzystania w 2021 roku to 150% zadatku wpłaconego w 2020 roku.

2.2 Skorzystanie z oferty przeniesienia rezerwacji z 2020 roku na 2021 rok z bonusem 50% wartości zadatku, wymaga aby wartość rezerwacji w 2021 roku była nie mniejsza niż wartość rezerwacji pierwotnej, dokonanej w 2020 roku.

2.4.Rezerwacja i anulowanie rezerwacji przeniesionych na 2021 rok dokonywane są zgodnie z dotychczasowym regulaminem dostępnym na naszej stronie (m.in. Minimalna długość pobytu to 5 noclegów, od niedzieli do piątku).

 

2.5 Odwołanie rezerwacji, która została przeniesiona na 2021 rok skutkuje zwrotem zadatku wpłaconego w 2020 roku. Bonus 50% nie jest doliczony do zwracanej kwoty. 

 

2.6. Rezerwacje na 2021 rok, wynikające z przeniesienia rezerwacji z 2020 roku, będą przyjmowane od grudnia 2020 roku. Ma to zapewnić pierwszeństwo w wyborze terminu dla osób korzystających z przeniesienia rezerwacji z 2020 roku na 2021 rok. Pozostałe rezerwacje przyjmowane będą od stycznia 2021 roku.

bottom of page