top of page

Bezpieczny zadatek

w czasie epidemii

Regulamin oferty specjalnej na okres epidemii COVID-19 dla rezerwacji, które zostały dokonane w 2021 roku

 

1. Wszystkie rezerwacje dokonane w 2021 roku mogą być bezwarunkowo anulowane, przeniesione na inny termin w 2021 roku w terminie minimum 30 dni przed planowaną datą przybycia.

2. Wszystkie rezerwacje dokonane w 2021 roku mogą być anulowane, przeniesione na inny termin w 2021 roku, bez zachowania terminu zgłoszenia na 30 dni przed planowaną datą przybycia, jeśli realizacja pobytu jest niemożliwa z powodu epidemii COVID-19. Jest to rozumiane jako sytuacja, w której Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zakaże wynajmu pokoi dla turystów w terminie, w którym miał odbyć się zarezerwowany pobyt. Decyzję odnośnie zmiany lub anulowania rezerwacji należy wówczas przekazać w ciągu 5 dni od wystąpienia komunikatu rządowego.

 

3. Zmianę terminu rezerwacji, anulowanie rezerwacji należy zgłosić poprzez e-mail.

4 Przeniesienie rezerwacji na inny termin zależne jest od dostępności miejsc.

 

 5. Przy anulowaniu rezerwacji zwrot zadatku następuje w ciągu 7 dni od otrzymania takiej dyspozycji. Jeśli zadatek ma być zwrócony na inne konto niż użyte przy wpłacie zadatku, należy podać właściwy numer konta.

bottom of page